Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:47 | 24/05/2024
Mưa nhẹ 24.6°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.1°.

Thấp/Cao
24.6°/34°
Độ ẩm
98%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.6 km/giờ
Điểm ngưng
24.7 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
413.9
NH3
14.82
NO
0
NO2
2.68
O3
20.56
PM10
10.76
PM25
8.63
SO2
0.81

Thời tiết Xã Hùng An - Huyện Bắc Quang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hùng An - Huyện Bắc Quang trong 12h tới

Thời tiết Xã Hùng An - Huyện Bắc Quang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Hùng An - Huyện Bắc Quang những ngày tới

Lượng mưa Xã Hùng An - Huyện Bắc Quang những ngày tới