Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:56 | 18/01/2022
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Huyện Bắc Quang
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 19°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:38
Thấp/Cao

13°/21°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.07