Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:47 | 24/02/2024
Thấp/Cao
18.6/ 18.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 18.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18.9/ 18.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18.1/ 18.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.7/ 19.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.3/ 19.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.3/ 18.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.7/ 18.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:01
Thấp/Cao

18.6°/19.7°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

18.3 °C

Chỉ số UV

0