Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:31 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31.3/ 25.3°
Sáng/Tối
23.4/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa vừa

22:00

25°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.8 km/giờ
Ngày/Đêm
33.5/ 25.9°
Sáng/Tối
23/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.87 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
93%
0.74 km/giờ

07:00

26.5°C / 27.1°C
Mây cụm Mây cụm
84%
0.21 km/giờ

10:00

32.5°C / 37.8°C
Mây thưa Mây thưa
62%
1.02 km/giờ

13:00

34.9°C / 39.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
53%
1.95 km/giờ

16:00

31.5°C / 37.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.52 km/giờ

19:00

26.1°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.24 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.1°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
95%
0.52 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.6/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa

01:00

24.9°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.53 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.55 km/giờ

07:00

26.9°C / 27.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
94%
0.08 km/giờ

10:00

29.5°C / 35.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.93 km/giờ

13:00

30.8°C / 37.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.46 km/giờ

16:00

30.1°C / 37.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.11 km/giờ

19:00

26.2°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.34 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.24 km/giờ
Ngày/Đêm
26.9/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ

01:00

25.6°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.52 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.7 km/giờ

07:00

26.2°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.47 km/giờ

10:00

26.6°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.81 km/giờ

13:00

27.8°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.69 km/giờ

16:00

29.9°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.19 km/giờ

19:00

25.8°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.63 km/giờ

22:00

25.3°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.41 km/giờ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.7°
Sáng/Tối
25.5/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa

01:00

26°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.44 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.52 km/giờ

07:00

27°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.65 km/giờ

10:00

28.9°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.01 km/giờ

13:00

27.8°C / 32.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.74 km/giờ

16:00

31.3°C / 38.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.28 km/giờ

19:00

26.5°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.46 km/giờ

22:00

26.9°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.35 km/giờ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.7°
Sáng/Tối
25.1/ 34.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ

01:00

26.1°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.49 km/giờ

04:00

25.8°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.58 km/giờ

07:00

27.6°C / 31.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.47 km/giờ

10:00

32.1°C / 39.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.4 km/giờ

13:00

34.4°C / 42°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
1.4 km/giờ

16:00

34.3°C / 41.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
1.2 km/giờ

19:00

29.2°C / 35.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.48 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 25.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Thấp/Cao

23.7°/34.5°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0