Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:36 | 27/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.38 km/giờ

04:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.41 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.27 km/giờ

10:00

31°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
0.68 km/giờ

13:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.05 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.69 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.19 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.35 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:50
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.59 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.5 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.68 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.75 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.4 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.5 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.76 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.64 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:49
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.79 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.57 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.38 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.3 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.86 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.44 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.32 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.29 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.27 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.41 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.49 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.54 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.65 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.09 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.23 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.12 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.52 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.64 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.46 km/giờ

10:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.62 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
0.61 km/giờ

16:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.05 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.39 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.85 km/giờ
Huyện Bắc Quang
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:52
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0