Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:13 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

7.66 km

Gió

1.93 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0