Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:42 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Huyện Lương Tài
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.15 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

9.27