Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:08 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 25.8°
Sáng/Tối
23.8/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 24.6°
Sáng/Tối
23.1/ 29.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.2/ 25.1°
Sáng/Tối
23.5/ 30.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 32.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.2/ 32.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26/ 34.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 24.3°
Sáng/Tối
25.2/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 23.3°
Sáng/Tối
22.7/ 26.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 29.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:12
Thấp/Cao

23.6°/33.9°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.56 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0