Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:34 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 11°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Thấp/Cao

11°/25°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.34 km/giờ

Điểm ngưng

1 °C

Chỉ số UV

0