Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:22 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
28.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 26.9°
Sáng/Tối
25.5/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 36.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 28.1°
Sáng/Tối
25.2/ 39.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.5/ 27.3°
Sáng/Tối
28.8/ 34.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.3/ 27.6°
Sáng/Tối
26.5/ 34.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.3/ 25.2°
Sáng/Tối
27.4/ 37°
Áp suất

999 mb

Gió

8.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 32.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.1°
Sáng/Tối
26.9/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 33.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26.6/ 31.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
26.1/ 24.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25.4°
Sáng/Tối
23.8/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 28.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Thấp/Cao

25.1°/34.5°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0