Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:26 | 21/04/2024
Nhiều mây 27.3°

Nhiều mây

Cảm giác như 30.7°.

Thấp/Cao
23.9°/34.6°
Độ ẩm
81%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.92 km/giờ
Điểm ngưng
23.4 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
383.85
NH3
3.45
NO
0
NO2
4.97
O3
45.42
PM10
28.06
PM25
18.91
SO2
4.17

Thời tiết Xã An Thịnh - Huyện Lương Tài theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã An Thịnh - Huyện Lương Tài trong 12h tới

Thời tiết Xã An Thịnh - Huyện Lương Tài những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã An Thịnh - Huyện Lương Tài những ngày tới

Lượng mưa Xã An Thịnh - Huyện Lương Tài những ngày tới