Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:39 | 28/02/2024
Thấp/Cao
18.4/ 18.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.9/ 18.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.3/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.4/ 19.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.8/ 22.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.1/ 23.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.7/ 18.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17.1/ 17.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 12.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:58
Thấp/Cao

12.9°/23.8°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

8.9 °C

Chỉ số UV

0