Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:55 | 29/05/2024
Nhiều mây 35.3°

Nhiều mây

Cảm giác như 42.8°.

Thấp/Cao
23.2°/35.2°
Độ ẩm
58%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.99 km/giờ
Điểm ngưng
26.5 °C
Chỉ số UV
9.33

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
640.87
NH3
6.08
NO
0.13
NO2
11.31
O3
89.41
PM10
33.74
PM25
29.89
SO2
11.44

Thời tiết Xã Phú Hòa - Huyện Lương Tài theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phú Hòa - Huyện Lương Tài trong 12h tới

Thời tiết Xã Phú Hòa - Huyện Lương Tài những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Phú Hòa - Huyện Lương Tài những ngày tới

Lượng mưa Xã Phú Hòa - Huyện Lương Tài những ngày tới