Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:39 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.44 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

4.12