Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 06:52 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

998 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Mưa vừa
Huyện Lương Tài
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Thấp/Cao

27°/37°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.27 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.86