Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:17 | 29/05/2024
Nhiều mây 35°

Nhiều mây

Cảm giác như 42.1°.

Thấp/Cao
23.9°/34.3°
Độ ẩm
60%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.89 km/giờ
Điểm ngưng
24.7 °C
Chỉ số UV
9.73

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
620.84
NH3
5.45
NO
0.17
NO2
10.54
O3
77.96
PM10
35.49
PM25
30.93
SO2
10.49

Thời tiết Xã Mỹ Hương - Huyện Lương Tài theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Mỹ Hương - Huyện Lương Tài trong 12h tới

Thời tiết Xã Mỹ Hương - Huyện Lương Tài những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Mỹ Hương - Huyện Lương Tài những ngày tới

Lượng mưa Xã Mỹ Hương - Huyện Lương Tài những ngày tới