Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:21 | 29/05/2024
Nhiều mây 36.7°

Nhiều mây

Cảm giác như 43.5°.

Thấp/Cao
23.9°/35.5°
Độ ẩm
58%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.99 km/giờ
Điểm ngưng
26.6 °C
Chỉ số UV
9.33

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
640.87
NH3
6.08
NO
0.13
NO2
11.31
O3
89.41
PM10
33.74
PM25
29.89
SO2
11.44

Thời tiết Xã Quảng Phú - Huyện Lương Tài theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Quảng Phú - Huyện Lương Tài trong 12h tới

Thời tiết Xã Quảng Phú - Huyện Lương Tài những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Quảng Phú - Huyện Lương Tài những ngày tới

Lượng mưa Xã Quảng Phú - Huyện Lương Tài những ngày tới