Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:01 | 21/04/2024
Nhiều mây 28.7°

Nhiều mây

Cảm giác như 32.5°.

Thấp/Cao
23.1°/35.2°
Độ ẩm
76%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.4 km/giờ
Điểm ngưng
25.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
400.54
NH3
3.58
NO
0
NO2
5.74
O3
43.63
PM10
27
PM25
18.65
SO2
6.02

Thời tiết Xã Trung Chính - Huyện Lương Tài theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Trung Chính - Huyện Lương Tài trong 12h tới

Thời tiết Xã Trung Chính - Huyện Lương Tài những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Trung Chính - Huyện Lương Tài những ngày tới

Lượng mưa Xã Trung Chính - Huyện Lương Tài những ngày tới