Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:36 | 24/04/2024
Nhiều mây 34.3°

Nhiều mây

Cảm giác như 35.8°.

Thấp/Cao
27.8°/39.3°
Độ ẩm
37%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.46 km/giờ
Điểm ngưng
19.9 °C
Chỉ số UV
9.43

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
360.49
NH3
5.45
NO
0.21
NO2
3.09
O3
48.64
PM10
7.78
PM25
5.28
SO2
1.1

Thời tiết Huyện Trà Ôn - Vĩnh Long theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trà Ôn - Vĩnh Long trong 12h tới

Thời tiết Huyện Trà Ôn - Vĩnh Long những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Trà Ôn - Vĩnh Long những ngày tới

Lượng mưa Huyện Trà Ôn - Vĩnh Long những ngày tới