Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:28 | 15/06/2024
Nhiều mây 25.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Thấp/Cao
24.5°/34.7°
Độ ẩm
76%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.4 km/giờ
Điểm ngưng
20.9 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
974.66
NH3
12.41
NO
3.02
NO2
18.17
O3
1.03
PM10
34.8
PM25
25.13
SO2
3.73

Thời tiết Xã Tân Mỹ - Huyện Trà Ôn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tân Mỹ - Huyện Trà Ôn trong 12h tới

Thời tiết Xã Tân Mỹ - Huyện Trà Ôn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Tân Mỹ - Huyện Trà Ôn những ngày tới

Lượng mưa Xã Tân Mỹ - Huyện Trà Ôn những ngày tới