Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:10 | 26/05/2024
Nhiều mây 34.7°

Nhiều mây

Cảm giác như 37.2°.

Thấp/Cao
26.5°/37.9°
Độ ẩm
46%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.02 km/giờ
Điểm ngưng
21.4 °C
Chỉ số UV
11.8

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
423.91
NH3
4.81
NO
0.3
NO2
2.42
O3
52.93
PM10
8.65
PM25
7.09
SO2
0.8

Thời tiết Xã Thiện Mỹ - Huyện Trà Ôn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thiện Mỹ - Huyện Trà Ôn trong 12h tới

Thời tiết Xã Thiện Mỹ - Huyện Trà Ôn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Thiện Mỹ - Huyện Trà Ôn những ngày tới

Lượng mưa Xã Thiện Mỹ - Huyện Trà Ôn những ngày tới