Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:53 | 23/05/2024
Mưa vừa 32.2°

Mưa vừa

Cảm giác như 39.3°.

Thấp/Cao
26.9°/36.1°
Độ ẩm
74%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.31 km/giờ
Điểm ngưng
27.8 °C
Chỉ số UV
0.41

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
647.54
NH3
8.23
NO
0.58
NO2
7.8
O3
42.56
PM10
14.11
PM25
11.67
SO2
1.85

Thời tiết Xã Thới Hòa - Huyện Trà Ôn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thới Hòa - Huyện Trà Ôn trong 12h tới

Thời tiết Xã Thới Hòa - Huyện Trà Ôn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Thới Hòa - Huyện Trà Ôn những ngày tới

Lượng mưa Xã Thới Hòa - Huyện Trà Ôn những ngày tới