Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:55 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27/ 26.1°
Sáng/Tối
25.5/ 26.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
6.88 km/giờ

07:00

25.8°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.19 km/giờ

10:00

26.9°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.99 km/giờ

13:00

27°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.79 km/giờ

16:00

28.6°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.82 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.84 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
4.34 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Nhiều mây

01:00

26.2°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
5.08 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.13 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
91%
2.51 km/giờ

10:00

29.9°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.91 km/giờ

13:00

31.1°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
3.32 km/giờ

16:00

29.6°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
4.31 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.18 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.9°
Sáng/Tối
23.7/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ

01:00

24.6°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.97 km/giờ

04:00

24.3°C / 24.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
2.26 km/giờ

07:00

26°C / 26.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
2.7 km/giờ

10:00

30.5°C / 33.1°C
Mây cụm Mây cụm
67%
4.36 km/giờ

13:00

32.1°C / 36.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
2.31 km/giờ

16:00

28.6°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
2.55 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.84 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.92 km/giờ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ

01:00

24.7°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.3 km/giờ

04:00

25°C / 24.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.35 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
91%
1.86 km/giờ

10:00

29.1°C / 34.7°C
Mây cụm Mây cụm
72%
2.8 km/giờ

13:00

31.9°C / 36.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.67 km/giờ

16:00

29.6°C / 34.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.48 km/giờ

19:00

25.1°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.99 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.5 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 28.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ

01:00

24.8°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
94%
2.44 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.06 km/giờ

07:00

25.4°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.68 km/giờ

10:00

28°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.28 km/giờ

13:00

29.2°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
3.21 km/giờ

16:00

28.1°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
4.56 km/giờ

19:00

24.8°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.65 km/giờ

22:00

24°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.48 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23.1/ 29.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ

01:00

24.2°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2 km/giờ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa nhẹ 24.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Thấp/Cao

24.3°/31.3°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.88 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0