Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:21 | 15/06/2024
Nhiều mây 24.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Thấp/Cao
24.5°/34.1°
Độ ẩm
75%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.63 km/giờ
Điểm ngưng
19.4 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
974.66
NH3
15.45
NO
3.33
NO2
19.71
O3
0.94
PM10
33
PM25
23.45
SO2
4.41

Thời tiết Xã Trà Côn - Huyện Trà Ôn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Trà Côn - Huyện Trà Ôn trong 12h tới

Thời tiết Xã Trà Côn - Huyện Trà Ôn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Trà Côn - Huyện Trà Ôn những ngày tới

Lượng mưa Xã Trà Côn - Huyện Trà Ôn những ngày tới