Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:26 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
27.8/ 24.4°
Sáng/Tối
25.7/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.1°
Sáng/Tối
25.2/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.9°
Sáng/Tối
26.9/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25.4°
Sáng/Tối
25/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Thấp/Cao

24.5°/29.3°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.21 km/giờ

Điểm ngưng

28.7 °C

Chỉ số UV

0