Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:05 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.6/ 26.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.9°
Sáng/Tối
24.8/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 24.7°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.1°
Sáng/Tối
24.9/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.6/ 28.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 29.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.7°
Sáng/Tối
23.4/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.3°
Sáng/Tối
24.4/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.8°
Sáng/Tối
23/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.6/ 24.2°
Sáng/Tối
23.7/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Mưa nhẹ 24.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Thấp/Cao

24.9°/31.1°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.88 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

0