Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:04 | 15/06/2024
Mây thưa 24.6°

Mây thưa

Cảm giác như 24.8°.

Thấp/Cao
24.7°/35°
Độ ẩm
73%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.26 km/giờ
Điểm ngưng
19.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
974.66
NH3
15.45
NO
3.33
NO2
19.71
O3
0.94
PM10
33
PM25
23.45
SO2
4.41

Thời tiết Xã Hựu Thành - Huyện Trà Ôn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hựu Thành - Huyện Trà Ôn trong 12h tới

Thời tiết Xã Hựu Thành - Huyện Trà Ôn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Hựu Thành - Huyện Trà Ôn những ngày tới

Lượng mưa Xã Hựu Thành - Huyện Trà Ôn những ngày tới