Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:33 | 24/07/2024
Mây rải rác 29.9°

Mây rải rác

Cảm giác như 37°.

Thấp/Cao
25.4°/31.9°
Độ ẩm
84%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.57 km/giờ
Điểm ngưng
27 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
383.85
NH3
5
NO
0.14
NO2
5.66
O3
39.7
PM10
8.75
PM25
6.2
SO2
4.71

Thời tiết Huyện Bình Tân - Vĩnh Long theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Tân - Vĩnh Long trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bình Tân - Vĩnh Long những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Bình Tân - Vĩnh Long những ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Tân - Vĩnh Long những ngày tới