Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:45 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
35.2/ 30.3°
Sáng/Tối
27/ 33.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 28.6°
Sáng/Tối
27.5/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.7°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.8°
Sáng/Tối
26.4/ 34.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.1°
Sáng/Tối
27.5/ 32.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.7°
Sáng/Tối
26.7/ 32.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.2°
Sáng/Tối
26.9/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
26.5/ 34.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.6°
Sáng/Tối
27.9/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28.7°
Sáng/Tối
27.7/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 29°
Sáng/Tối
27.8/ 31.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.7°
Sáng/Tối
27.9/ 31.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 33.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27.6/ 32.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa vừa
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa cường độ nặng 29.8°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Thấp/Cao

27.3°/35.5°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.67 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0