Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:24 | 16/07/2024
Nhiều mây 25.7°

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Thấp/Cao
24.2°/27.6°
Độ ẩm
94%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.04 km/giờ
Điểm ngưng
24.2 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
313.76
NH3
3.61
NO
0.04
NO2
5.91
O3
16.09
PM10
5.36
PM25
3.63
SO2
3.01

Thời tiết Huyện Long Hồ - Vĩnh Long theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Long Hồ - Vĩnh Long trong 12h tới

Thời tiết Huyện Long Hồ - Vĩnh Long những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Long Hồ - Vĩnh Long những ngày tới

Lượng mưa Huyện Long Hồ - Vĩnh Long những ngày tới