Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:01 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
30.7/ 26.1°
Sáng/Tối
23.4/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 24.4°
Sáng/Tối
24.1/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.5°
Sáng/Tối
25/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24/ 29.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 24.3°
Sáng/Tối
23.9/ 29.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 29.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Thấp/Cao

24.8°/31.5°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.71 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

5.05