Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:59 | 14/04/2024
Thấp/Cao
27.2/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
26.7/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
28.9/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
35.6/ 35°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
39.2/ 39.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
37.1/ 37.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.1/ 30.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.2/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Đã cập nhật 4 phút trước
Bầu trời quang đãng 29.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:06
Thấp/Cao

26.7°/39.1°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.02 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0