Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:14 | 23/05/2024
Mưa vừa 30.5°

Mưa vừa

Cảm giác như 36.5°.

Thấp/Cao
26.3°/36.7°
Độ ẩm
74%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.31 km/giờ
Điểm ngưng
25.4 °C
Chỉ số UV
0.41

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
794.41
NH3
8.23
NO
0.1
NO2
10.8
O3
28.97
PM10
19.85
PM25
16.9
SO2
2.21

Thời tiết Xã Phú Thành - Huyện Trà Ôn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phú Thành - Huyện Trà Ôn trong 12h tới

Thời tiết Xã Phú Thành - Huyện Trà Ôn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Phú Thành - Huyện Trà Ôn những ngày tới

Lượng mưa Xã Phú Thành - Huyện Trà Ôn những ngày tới