Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:17 | 26/07/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 27.6°
Sáng/Tối
28.3/ 30.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Nhiều mây

01:00

29.4°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.85 km/giờ

04:00

29.4°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
0.98 km/giờ

07:00

28.6°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.56 km/giờ

10:00

32.2°C / 37.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
0.95 km/giờ

13:00

35.6°C / 41°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
1.4 km/giờ

16:00

31.5°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.19 km/giờ

19:00

28°C / 31.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.05 km/giờ

22:00

27.5°C / 29.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.45 km/giờ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Nhiều mây

01:00

27.7°C / 29.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.29 km/giờ

04:00

26.9°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.61 km/giờ

07:00

27.3°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.64 km/giờ

10:00

32°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
2.62 km/giờ

13:00

35.3°C / 40.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
3.47 km/giờ

16:00

32.8°C / 37.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
0.48 km/giờ

19:00

29.6°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.38 km/giờ

22:00

27.5°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.48 km/giờ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.5°
Sáng/Tối
26/ 33.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Nhiều mây

01:00

27°C / 29.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.09 km/giờ

04:00

26°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.81 km/giờ

07:00

28.1°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.68 km/giờ

10:00

33.9°C / 37.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.23 km/giờ

13:00

33.1°C / 38.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
1.22 km/giờ

16:00

33.4°C / 39.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.94 km/giờ

19:00

28.5°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.6 km/giờ

22:00

28.7°C / 31.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.45 km/giờ
Ngày/Đêm
28.1/ 28.1°
Sáng/Tối
26.7/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ

01:00

27.6°C / 29.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.32 km/giờ

04:00

26.8°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2 km/giờ

07:00

28.5°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.53 km/giờ

10:00

28.3°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.29 km/giờ

13:00

29.1°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.84 km/giờ

16:00

31.6°C / 36.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
0.31 km/giờ

19:00

28°C / 31.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.35 km/giờ

22:00

28.7°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.88 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Thấp/Cao

26.2°/35.6°

Độ ẩm

64%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.34 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0