Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:08 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Mưa vừa

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.5 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.92 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.49 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.5 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.51 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.72 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:14
Mưa vừa

01:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
4.21 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.98 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.3 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
4.42 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
3.59 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.35 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.34 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.3 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:14
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.55 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.59 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.8 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
4.29 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
3.94 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
3.41 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.23 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.74 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:14
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.49 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.15 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.01 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.89 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.66 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.06 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
3.67 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.52 km/giờ
Huyện Tư Nghĩa
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

5.97 km

Gió

1.53 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0