Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:39 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
32/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 26.8°
Sáng/Tối
24.7/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 26.5°
Sáng/Tối
25.3/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.8°
Sáng/Tối
25.6/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.8°
Sáng/Tối
26.3/ 32.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 35.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 27.1°
Sáng/Tối
26.9/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.3°
Sáng/Tối
26.1/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.8/ 27.4°
Sáng/Tối
26.1/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa vừa 25.3°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Thấp/Cao

25.9°/32.6°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.2