Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:36 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

981 mb

Gió

11.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Huyện Tư Nghĩa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:39
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0