Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:40 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:40
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0