Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:26 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.34