Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:39 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.9°
Sáng/Tối
27.1/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.7°
Sáng/Tối
28.8/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.4°
Sáng/Tối
29/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.7°
Sáng/Tối
28.5/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28.8/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.1°
Sáng/Tối
28.8/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.8/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.7°
Sáng/Tối
27.9/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.6°
Sáng/Tối
26.3/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 27.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.3°
Sáng/Tối
27.5/ 27.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.1/ 27.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.9°
Sáng/Tối
27.6/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.4°
Sáng/Tối
27.3/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 28.3°
Sáng/Tối
27.4/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.1/ 28.6°
Sáng/Tối
27.5/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.8/ 28.3°
Sáng/Tối
27.4/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 28.4°
Sáng/Tối
27.7/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.1/ 29.3°
Sáng/Tối
27.4/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 28.7°
Sáng/Tối
28/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 29.5°
Sáng/Tối
27.5/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 28.6°
Sáng/Tối
28.9/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 27.7°
Sáng/Tối
29/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Thấp/Cao

25.9°/34.2°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.02 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0