Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:03 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
36.4/ 24.4°
Sáng/Tối
26.7/ 25.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29.2/ 27°
Sáng/Tối
25.7/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.2/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.8°
Sáng/Tối
25.8/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.5°
Sáng/Tối
25.6/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Thấp/Cao

24.4°/32.7°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.96 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0