Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:33 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.34