Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:22 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:27
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:26
Mưa rất nặng
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.22 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

7.35