Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:11 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
35.6/ 27.5°
Sáng/Tối
28.2/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 26.2°
Sáng/Tối
25/ 32.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.9°
Sáng/Tối
25.2/ 32.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25.4°
Sáng/Tối
25.4/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 27.9°
Sáng/Tối
24.8/ 31.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 27.8°
Sáng/Tối
26.4/ 31.7°
Áp suất

999 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 26.8°
Sáng/Tối
28.2/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 26.7°
Sáng/Tối
24.8/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.1°
Sáng/Tối
25.7/ 33.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27.9°
Sáng/Tối
25.6/ 33.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.5°
Sáng/Tối
26.5/ 34.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 33.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Thấp/Cao

26°/37.8°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

3.15