Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:16 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:59
Nhiều mây
Huyện Tư Nghĩa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:08
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.23