Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:24 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:58
Mây cụm
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:56
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0