Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:40 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:13
Mưa vừa
Huyện Tư Nghĩa
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:17
Thấp/Cao

24°/28°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

9.58 km

Gió

1.56 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0