Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:21 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:13
Mưa vừa

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.48 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.53 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.36 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.29 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:13
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.5 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.31 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.13 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.14 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
2.59 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
2.08 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.31 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.28 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:13
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.44 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.46 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.49 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.59 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.59 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.34 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.93 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.27 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.47 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.6 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.2 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
3.04 km/giờ

13:00

27°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
3.73 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
3.2 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.93 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.5 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:14
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.19 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.96 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
4.52 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
4.14 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
4.14 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
3.41 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.5 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.28 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:14
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.29 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.15 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.97 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
3.19 km/giờ
Huyện Tư Nghĩa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:13
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

9.71 km

Gió

3.35 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.66