Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:05 | 11/12/2023
Thấp/Cao
22.1/ 22.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
21.4/ 21.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23/ 22.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.3/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.1/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.9/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.3/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 21.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Thấp/Cao

21.8°/28.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/giờ

Điểm ngưng

20.7 °C

Chỉ số UV

0