Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:38 | 08/02/2023
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 21°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:45
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0