Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:47 | 15/06/2024
Thấp/Cao
24.3/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.2/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.1/ 35.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
38.6/ 38.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.2/ 35.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.1/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.5/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Thấp/Cao

24.6°/40°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.36