Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:40 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 28.6°
Sáng/Tối
29/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.4°
Sáng/Tối
28.7/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.3°
Sáng/Tối
28.5/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.3°
Sáng/Tối
29/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.7°
Sáng/Tối
28.1/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.9°
Sáng/Tối
28.5/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.6°
Sáng/Tối
28.2/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.7/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.5°
Sáng/Tối
28.5/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 27.4°
Sáng/Tối
28/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 24.7°
Sáng/Tối
26/ 27.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.8°
Sáng/Tối
28/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.5°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.2/ 27°
Sáng/Tối
27.7/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.9°
Sáng/Tối
28.5/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.8°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28.1/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.9°
Sáng/Tối
28.9/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.7°
Sáng/Tối
28.9/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28°
Sáng/Tối
28.3/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28°
Sáng/Tối
27.3/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 27.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 30.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Thấp/Cao

25.9°/31.1°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0.28