Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:12 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:13
Mưa vừa

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.36 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
4.24 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
4.66 km/giờ

16:00

25°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
5.33 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
6.89 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
6.67 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
6.4 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
6.33 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
6.63 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
6.44 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
5.46 km/giờ

16:00

25°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
5.41 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
4.79 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
4.25 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:14
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
4.52 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.1 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
4.34 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
5.71 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
5.41 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
5.05 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.92 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.53 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:14
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.36 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
5.04 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
6.02 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
6.02 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
5.74 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
6.24 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
6.06 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
5.4 km/giờ
Huyện Mộ Đức
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:13
Thấp/Cao

24°/25°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

9.6 km

Gió

2.99 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0