Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:39 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:56
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:57
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:56
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.73 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.75