Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:36 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

7.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa vừa
Huyện Mộ Đức
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:14
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

9.34 km

Gió

5.69 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.26