Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:44 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
33.9/ 26°
Sáng/Tối
27.1/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.6/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.7/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27.3°
Sáng/Tối
25.7/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 28°
Sáng/Tối
26.6/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 28.5°
Sáng/Tối
26.7/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.2°
Sáng/Tối
26.9/ 32.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.9°
Sáng/Tối
27.1/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 28.4°
Sáng/Tối
28/ 32.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Thấp/Cao

25.5°/31°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.82 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0