Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:55 | 11/12/2023
Thấp/Cao
23.8/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22.3/ 22.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.7/ 23.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.7/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.6/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.5/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.6/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Thấp/Cao

22.2°/28.2°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.75 km/giờ

Điểm ngưng

20.8 °C

Chỉ số UV

0