Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:09 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.5°
Sáng/Tối
25.8/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 27.9°
Sáng/Tối
25.9/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 27.8°
Sáng/Tối
26.3/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 28.2°
Sáng/Tối
26.8/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.2°
Sáng/Tối
26/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 32.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 32.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.9°
Sáng/Tối
26.4/ 31.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.9°
Sáng/Tối
26.4/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.7°
Sáng/Tối
27/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.6°
Sáng/Tối
26.4/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 29.5°
Sáng/Tối
26.5/ 32.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 29.1°
Sáng/Tối
27.4/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.9°
Sáng/Tối
29/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:12
Mưa vừa
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây cụm 26.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Thấp/Cao

25.4°/31.9°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.69 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0