Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:39 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.91 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.88