Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:07 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:24
Mưa vừa
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.54 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0