Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:50 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

992 mb

Gió

20.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

996 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

22.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:28
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

14.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:27
Mưa rất nặng
Huyện Mộ Đức
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:38
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.91 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0