Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 12:02 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:41
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:42
Mưa nhẹ
Huyện Mộ Đức
Đã cập nhật 26 phút trước
Ít mây 23°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:35
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.57 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

2