Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:50 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:23
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:16
Mưa nhẹ
Huyện Mộ Đức
Đã cập nhật 60 phút trước
Mưa cường độ nặng 26°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:23
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

4.21 km

Gió

6.44 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0