Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:41 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:38
Mưa vừa

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.26 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.69 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.82 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.55 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.29 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.42 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.8 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
4.18 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
6.64 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
9.18 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
9.23 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
10.83 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

992 mb

Gió

20.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa rất nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
90%
15.44 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
86%
20.52 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
80%
13.9 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
7.24 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
8.45 km/giờ

16:00

28°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
7.03 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
7.29 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
6.68 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
5.28 km/giờ

04:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
5.04 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.92 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Mây rải rác Mây rải rác
62%
3.51 km/giờ

13:00

32°C / 37°C
Mây rải rác Mây rải rác
59%
1.35 km/giờ

16:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
3.66 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.08 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.47 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.73 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.05 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.71 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.91 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
3.86 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.12 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.22 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.45 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.18 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.98 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.33 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.9 km/giờ
Huyện Mộ Đức
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:38
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.91 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0