Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:59 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:17
Mưa nhẹ
Huyện Mộ Đức
Đã cập nhật 18 phút trước
Ít mây 25°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:14
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.11 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

4.83