Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:35 | 24/05/2024
Thấp/Cao
25.9/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.7/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.3/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.8/ 34.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
36.6/ 36.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.8/ 30.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.1/ 26.2°
Tầm nhìn
6.56 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.2/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Thấp/Cao

24.9°/36.5°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0