Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:05 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
31/ 28.1°
Sáng/Tối
26.4/ 30.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 27.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 28.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 28.5°
Sáng/Tối
27.1/ 30.6°
Áp suất

998 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28.2°
Sáng/Tối
28.3/ 29.8°
Áp suất

998 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28.7°
Sáng/Tối
28.1/ 30.6°
Áp suất

998 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Thấp/Cao

27°/33.7°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0