Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:46 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28.5/ 29.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 28.1°
Sáng/Tối
28.7/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 27.7°
Sáng/Tối
28.1/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 29.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.4°
Sáng/Tối
28/ 29.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.5°
Sáng/Tối
28.9/ 29.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 28.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27/ 28.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 30.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28°
Sáng/Tối
28.4/ 29.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.7/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 28.1°
Sáng/Tối
28.7/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 27.2°
Sáng/Tối
28.6/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 27.4°
Sáng/Tối
28.6/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 27.5°
Sáng/Tối
27/ 29.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.6°
Sáng/Tối
27.4/ 28.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.3°
Sáng/Tối
27.2/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 30.7°
Áp suất

999 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.7/ 30.6°
Áp suất

996 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 27.9°
Sáng/Tối
28.9/ 29.3°
Áp suất

999 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.2°
Sáng/Tối
28/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.9°
Sáng/Tối
28/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 28.5°
Sáng/Tối
26.3/ 31.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 31.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 31.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 26.2°
Sáng/Tối
28/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 26.9°
Sáng/Tối
27.3/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 28.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Thấp/Cao

26.1°/33.7°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0