Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:48 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:20
Nhiều mây
Huyện Tân Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Thấp/Cao

16°/18°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.29 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0