Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:07 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
31.3/ 26.6°
Sáng/Tối
24.8/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:34
Mưa vừa

19:00

30.7°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.91 km/giờ

22:00

28.1°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.69 km/giờ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa vừa

01:00

25.8°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.48 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.23 km/giờ

07:00

26.2°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.25 km/giờ

10:00

29.7°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.81 km/giờ

13:00

28.1°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.9 km/giờ

16:00

27.9°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.3 km/giờ

19:00

26.8°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.07 km/giờ

22:00

26.5°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.56 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa vừa

01:00

25.9°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.39 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.58 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.29 km/giờ

10:00

28.8°C / 34.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.87 km/giờ

13:00

30.8°C / 36.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.57 km/giờ

16:00

29.6°C / 35.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.3 km/giờ

19:00

27.5°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.25 km/giờ

22:00

27.8°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.5 km/giờ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.3°
Sáng/Tối
25.9/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mây cụm

01:00

26.3°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.59 km/giờ

04:00

25.9°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.52 km/giờ

07:00

27.1°C / 31.7°C
Mây cụm Mây cụm
86%
0.58 km/giờ

10:00

34.8°C / 40.1°C
Mây cụm Mây cụm
55%
0.93 km/giờ

13:00

31.8°C / 38.5°C
Mây cụm Mây cụm
74%
0.47 km/giờ

16:00

30.9°C / 37.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.91 km/giờ

19:00

28.4°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.68 km/giờ

22:00

28.8°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.1 km/giờ
Ngày/Đêm
33.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa vừa

01:00

27.7°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.97 km/giờ

04:00

26.3°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.02 km/giờ

07:00

28.2°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.8 km/giờ

10:00

33.8°C / 40.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
0.6 km/giờ

13:00

33.1°C / 40.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
1.49 km/giờ

16:00

29.3°C / 36.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1 km/giờ

19:00

28.7°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.41 km/giờ

22:00

26.7°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.49 km/giờ
Ngày/Đêm
28.7/ 26°
Sáng/Tối
26.6/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa vừa

01:00

26.9°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.43 km/giờ

04:00

26.7°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.03 km/giờ

07:00

26.1°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.84 km/giờ

10:00

28.9°C / 35°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.22 km/giờ

13:00

29.8°C / 36.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
1.42 km/giờ

16:00

29.4°C / 36.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
1 km/giờ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây cụm 30.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:34
Thấp/Cao

25.8°/30.5°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

6.64 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

26.8 °C

Chỉ số UV

0.4