Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:09 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
28/ 26.7°
Sáng/Tối
25.2/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.3/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.2/ 27.8°
Sáng/Tối
25.5/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28/ 29.6°
Áp suất

997 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 30.7°
Áp suất

994 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 29.5°
Áp suất

994 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38.3/ 29°
Sáng/Tối
27.8/ 31.6°
Áp suất

995 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 28.3°
Sáng/Tối
29.7/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.2/ 28.5°
Sáng/Tối
28.7/ 30.2°
Áp suất

999 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 28.7°
Sáng/Tối
27.2/ 29.8°
Áp suất

998 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27.7/ 28.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.3°
Sáng/Tối
27.8/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27°
Sáng/Tối
27.5/ 27.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 27.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:43
Thấp/Cao

25.3°/32°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

0