Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:48 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
24/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:14
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0