Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:14 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Huyện Tân Sơn
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

8.25