Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:09 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
17.6/ 17°
Sáng/Tối
15.4/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.2/ 19.9°
Sáng/Tối
17.3/ 20.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.1/ 18.1°
Sáng/Tối
19.9/ 18.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 19.9°
Sáng/Tối
18.5/ 19.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 20.2°
Sáng/Tối
19.2/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.5/ 14.7°
Sáng/Tối
19/ 15.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.7/ 13.1°
Sáng/Tối
13.9/ 14.2°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 18.3°
Sáng/Tối
13.7/ 19.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.5/ 22.6°
Sáng/Tối
17.7/ 23.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 25.1°
Sáng/Tối
21.8/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.1/ 26.1°
Sáng/Tối
23/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 22.1°
Sáng/Tối
22.2/ 23.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 21.9°
Sáng/Tối
22.4/ 22.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 18.9°
Sáng/Tối
19.9/ 18.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 17.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:02
Thấp/Cao

16.4°/22.1°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

13.1 °C

Chỉ số UV

0.86