Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:21 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Mưa vừa
Huyện Tân Sơn
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây rải rác 22°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:54
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0