Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:16 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
38.3/ 26.4°
Sáng/Tối
25.7/ 35.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 27.8°
Sáng/Tối
24.8/ 35.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26°
Sáng/Tối
25.4/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.7°
Sáng/Tối
25.1/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 24.9°
Sáng/Tối
23.2/ 24.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 24°
Sáng/Tối
23.8/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.2°
Sáng/Tối
23.9/ 35°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.4/ 35.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 27°
Sáng/Tối
24.4/ 37.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.9/ 29.8°
Sáng/Tối
25.2/ 37.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:23
Mây thưa
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 25.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Thấp/Cao

24.8°/41.5°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.41 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0