Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:16 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:36
Nhiều mây
Huyện Tân Sơn
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:43
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.27 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết