Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:59 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
26/ 37°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 25°
Sáng/Tối
26/ 38°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
24/ 40°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
25/ 39°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Đã cập nhật 15 phút trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Thấp/Cao

25°/39°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.32 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0