Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:23 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
22/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:51
Thấp/Cao

20°/23°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

9.25 km

Gió

0.69 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0