Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:27 | 18/01/2022
Thấp/Cao
15/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Huyện Tân Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 18°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:40
Thấp/Cao

13°/22°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0