Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:39 | 12/04/2024
Thấp/Cao
24.8/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.3/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.9/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.3/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.4/ 34.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Thấp/Cao

24.1°/34.7°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0