Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:10 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
23/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây thưa 35°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:10
Thấp/Cao

24°/38°

Độ ẩm

29%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.06 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0