Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:15 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
27.5/ 27.1°
Sáng/Tối
25.6/ 28.7°
Áp suất

997 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 29.3°
Sáng/Tối
26.2/ 32.4°
Áp suất

994 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.1/ 29.1°
Sáng/Tối
27.5/ 33.8°
Áp suất

996 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.2/ 30.8°
Sáng/Tối
28.2/ 32.3°
Áp suất

998 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 27.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.3/ 25°
Sáng/Tối
25.2/ 25°
Áp suất

997 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.7/ 25.7°
Áp suất

999 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 26.3°
Sáng/Tối
24.6/ 27.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 28.3°
Sáng/Tối
26.6/ 30.8°
Áp suất

998 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.4/ 29.8°
Sáng/Tối
27.9/ 31.9°
Áp suất

996 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.2/ 30.3°
Sáng/Tối
28.3/ 32.5°
Áp suất

996 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 26.1°
Sáng/Tối
28.9/ 27.7°
Áp suất

999 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 25°
Sáng/Tối
25.8/ 25.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.5/ 28.4°
Áp suất

999 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.3°
Sáng/Tối
26.9/ 28.8°
Áp suất

997 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 28.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:41
Thấp/Cao

25.2°/36.4°

Độ ẩm

89%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.22 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0