Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:28 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
18.7/ 17.7°
Sáng/Tối
17.4/ 17.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19.9°
Sáng/Tối
17.5/ 19.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.4/ 20.8°
Sáng/Tối
18.7/ 21.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 20.9°
Sáng/Tối
20.3/ 21.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 21.5°
Sáng/Tối
19.6/ 22.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 21.7°
Sáng/Tối
20/ 21.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.4/ 14.3°
Sáng/Tối
17.2/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.4/ 14.1°
Sáng/Tối
13.8/ 14.6°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.1/ 18.5°
Sáng/Tối
14.4/ 20.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.4/ 23.5°
Sáng/Tối
17.1/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 25.7°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.3°
Sáng/Tối
25/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 24.6°
Sáng/Tối
23.4/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 23.4°
Sáng/Tối
23.5/ 23.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:06
Nhiều mây
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:00
Thấp/Cao

17.5°/20.5°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.25 km/giờ

Điểm ngưng

14.1 °C

Chỉ số UV

0