Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:22 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
15/ 13°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:48
Nhiều mây
Huyện Lâm Thao
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 21°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:39
Thấp/Cao

14°/23°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0.12