Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:10 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

995 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 30°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất

994 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

996 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

998 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 31°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

997 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

995 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa vừa
Huyện Lâm Thao
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Thấp/Cao

26°/38°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.46 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0